EVALUATIE WET AFBREEKING ZWANGERSCHAP
DE WET
De Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) heft onder voorwaarden en beperkingen de strafbaarheid van abortus op. Zij biedt daarmee een zekere ruimte voor hulp aan vrouwen die als gevolg van ongewenste zwangerschap in een noodsituatie verkeren, en wel met inachtneming van de beschermwaardigheid van ongeboren menselijk leven.
DOWNLOAD
Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap
Size 2.5 MB (PDF)
Standpunt Staatssecretaris
Size 115,5 KB (PDF)

Professionele standaarden

Beroepscode
Functieprofiel
Info medische studenten
Landelijk protocol PSA in abortusklinieken
Omgaan met geweld in de abortushulpverlening
Opleiding, Herregistratie en Opleidingsvisitatie Abortusartsen
Richtlijn Begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen
Richtlijn Behandeling van vrouwen die een zwangerschapsafbreking ondergaan
Richtlijn Hygiëne in Abortusklinieken
Richtlijn Nazorg bij zwangerschapsafbreking
Richtlijn Pijnbeleid in Abortusklinieken
Richtlijn Sedatie en/of Analgesie (PSA) buiten de OK
Richtlijn Sedatie en/of Analgesie (PSA) buiten de OK - Bijlagen