EVALUATIE WET AFBREKING ZWANGERSCHAP
DE WET
De Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) heft onder voorwaarden en beperkingen de strafbaarheid van abortus op. Zij biedt daarmee een zekere ruimte voor hulp aan vrouwen die als gevolg van ongewenste zwangerschap in een noodsituatie verkeren, en wel met inachtneming van de beschermwaardigheid van ongeboren menselijk leven.
DOWNLOAD
Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap
Size 2.5 MB (PDF)
Standpunt Staatssecretaris
Size 115,5 KB (PDF)
Contact

Heeft u meer persoonlijke vragen over abortus of de hulp die u zoekt, kijkt u dan bij de rubriek vragen en antwoorden. Bij deze rubriek kunt u met elke vraag terecht.

Het contact met ons secretariaat is alleen bedoeld voor specifieke vragen aan, of over, onze organisatie. Dat kan via e-mail, telefonisch of schriftelijk.

Ook als u vragen hebt aan het bestuur van het NGvA, kunt u via ons secretariaat in contact komen met een van de bestuursleden.

Secretariaat NGvA
Email:secretariaat@ngva.net
Tel.:0183-745903
of schriftelijk contact via:
NGvA
Postbus 14
4200 AA Gorinchem
Bankgegevens
Rekeningnummer:NL14 INGB 0002982421
Ter name van:NGvA