EVALUATIE WET AFBREKING ZWANGERSCHAP
DE WET
De Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) heft onder voorwaarden en beperkingen de strafbaarheid van abortus op. Zij biedt daarmee een zekere ruimte voor hulp aan vrouwen die als gevolg van ongewenste zwangerschap in een noodsituatie verkeren, en wel met inachtneming van de beschermwaardigheid van ongeboren menselijk leven.
DOWNLOAD
Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap
Size 2.5 MB (PDF)
Standpunt Staatssecretaris
Size 115,5 KB (PDF)
Bestuur NGvA
VoorzitterMw. Annet Jansen
(Abortuskliniek Amsterdam in Amsterdam)
PenningmeesterMw. Sandra Kroeze
(Stimezo Zwolle in Zwolle )
SecretarisMw. Nina Willemse
(Abortuskliniek Amsterdam in Amsterdam)
BestuurslidMw. Jorien Nijland
(Abortuskliniek Amsterdam in Amsterdam)
Commissie Opleiding en Registratie
Mw. Annet Janssen
(Abortuskliniek in Amsterdam)
Mw. Sjors Oosterbaan
(CSGNN in Groningen)
Mw. Sandra Kroeze
(Stimezo Zwolle in Zwolle)
Mw. Marlous Meulendijks
(Beahuis & Bloemenhove Kliniek in Heemstede)
Mw. Monique Opheij
( in Amsterdam)
Mw. Raïna Brethouwer
(Beahuis & Bloemenhove Kliniek in Heemstede)
Commissie Kwaliteit en Beroepsbelangen
Mw. Sandra Kroeze
(Stimezo Zwolle in Zwolle )
Commissie Financiën
PenningmeesterMw. Sandra Kroeze
(Stimezo Zwolle in Zwolle )