Symposium Vereniging tegen Kwakzalverij 2018

Symposium 2018: Het placebo-effect: behagen of misleiden?
Datum: zaterdag 6 oktober 2018, 13:30-17:00 uur
Locatie: de Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam
Organisatie: Vereniging tegen de Kwakzalverij
Accreditatie: 1 punt
Inschrijven: zie www.kwakzalverij.nl/symposium

Programma

Voorzitter: em.prof.dr. Michiel W. Hengeveld, psychiater, bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

13:30 uur Uitreiking Meester Kackadorisprijs

14:00 – 14:35 uur ‘De rol van het placebo-effect voor onze gezondheidszorg’
Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden
14:35 – 15:00 uur ‘De rol van nocebo-effecten voor de klinische praktijk’
Fabian Wolters, neuropsycholoog, onderzoeker bij de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden

15:00 – 15:30 uur Pauze

15:30 – 16:10 uur ‘How to utilize placebo mechanisms – optimizing expectations in clinical practice’ Winfried Rief, professor of Clinical Psychology and Psychotherapy and head of the Clinic for Psychological Interventions, Philipss University of Marburg, Germany
16:10 – 17:00 uur Discussie met de zaal aan de hand van stellingen
Prof.dr. Andrea Evers, psycholoog
Em.prof.dr. Frits van Dam, psycholoog, bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij
Dr. Cees Renckens, gynaecoloog, erevoorzitter en bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij
Nico Terpstra, huisarts, voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij
Em.prof.dr. Rien Vermeulen, neuroloog, voormalig bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

17:00 uur Borrel