NGvA mini symposium 'Herhaalde abortus'

Met het in kaart brengen van deze groep is het mogelijk om te herkennen om welke vrouwen het gaat en hoe we daar in de toekomst beter mee om kunnen gaan, door de voorlichting op anticonceptie daarop aan te passen. In het artikel van Medisch contact van 23 maart jl., geschreven door Ilse Kleijne, leest u hier meer over.

Klik hier voor het volledige artikel.