Hoe acceptabel is de misleidende anti-abortusfolder?

Elk huishouden in Nederland krijgt in november de inmiddels omstreden abortusfolder in de brievenbus, dit in het kader van de Week van het Leven (11-16 november).

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en een belangrijk recht in ons land. Ook het Nederlands Genootschap van Abortusartsen is deze mening toegedaan. Daarnaast en vooral staan wij voor keuzevrijheid en voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) van vrouwen en meisjes.

Iedere vrouw en ieder meisje heeft recht op gelijke kansen en op zelfbeschikking,  ook op gebied van je eigen lijf, seks en het afbreken van een onbedoelde, ongewenste zwangerschap. Daartoe dient zij feitelijke juiste en neutrale informatie te krijgen. Dat gebeurt in de abortusklinieken, wat zij ook kiest. Wij werken volgens de wet, protocollen en wetenschappelijke richtlijnen.

Anti-abortusorganisaties verspreiden onjuiste, uit zijn verband gerukte en valse informatie, ook op een folder die in November verspreid zal gaan worden in elke brievenbus in Nederland. Vrouwen en meisjes dienen de rust te krijgen om een afweging te maken rondom abortus. Dat kunnen moeilijke sociale, medische en ethische kwesties in de persoonlijke levenssfeer zijn.

Vrijheid van meningsuiting is een recht, maar is het nódig om deze folder te verspreiden? Wil je deze anti-abortusfolder niet in je brievenbus ontvangen, dan kan je een brievenbussticker bestellen die het Humanistisch Verbond ontworpen heeft.

Hierbij treft u een link om deze sticker te kunnen bestellen: https://www.humanistischverbond.nl/brievenbussticker-tegen-anti-abortusreclame