Het abortusrecht staat recht overeind

In Nederland behoort de abortushulpverlening tot de medisch noodzakelijke zorg, ook in deze corona-crisis. Dit betekent dat de abortushulpverleners aan het werk zijn en de klinieken open zijn. In tijden als deze is het juist van groot belang dat wij garant staan voor veiligheid en zorgvuldigheid van de abortushulpverlening.

In enkele gevallen kunnen ongewenst zwangere vrouwen drempels  ervaren door de landelijke maatregelen als gevolg van de Corona crisis. We raden aan om dan contact op te nemen met één van de abortusklinieken in Nederland zodat de situatie voorgelegd kan worden aan één van de artsen.

Eventueel is het mogelijk om contact op te nemen met het NGvA secretariaat via secretariaat@ngva.net zodat er gekeken kan worden naar een passende en veilige oplossing ‘op maat’.