Factsheet Wet afbreking Zwangerschap (Wafz) 2020

Ieder jaar brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een rapportage uit over
de abortushulpverlening in Nederland. De basis voor de jaarrapporten zijn de
gegevens die abortusklinieken en ziekenhuizen aanleveren over de
zwangerschapsafbrekingen in hun instelling, conform de verplichting van de Wet
afbreking zwangerschap (Wafz, 1984).

De inspectie heeft zoals vorig jaar aangekondigd in haar jaarrapportage de vorm
van deze rapportage aangepast naar een factsheet. Zo kan de data sneller en
laagdrempelig aan een breder publiek toegankelijk worden gemaakt.

De factsheet Wafz 2020 is gepubliceerd op de website van de inspectie: Link website IGJ

De direct link tot de factsheet Wafz 2020 vindt u hier: Factsheet Wafz 2020