EVALUATIE WET AFBREKING ZWANGERSCHAP
DE WET
De Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) heft onder voorwaarden en beperkingen de strafbaarheid van abortus op. Zij biedt daarmee een zekere ruimte voor hulp aan vrouwen die als gevolg van ongewenste zwangerschap in een noodsituatie verkeren, en wel met inachtneming van de beschermwaardigheid van ongeboren menselijk leven.
DOWNLOAD
Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap
Size 2.5 MB (PDF)
Standpunt Staatssecretaris
Size 115,5 KB (PDF)
Welkom op de site van het
Nederlands Genootschap van Abortusartsen
Wij nodigen u graag uit eens rond te kijken op onze website. Het thema abortus geeft heel vaak aanleiding tot vragen, van allerlei soort. Wij hopen dat u op veel daarvan op onze site direct een antwoord vindt. Is dat niet het geval, dan kunt u uw specifieke vraag altijd rechtstreeks aan ons mailen (via de knop: Contact). Wij streven ernaar u zo snel en zo duidelijk mogelijk te antwoorden.
Ook opmerkingen over de site vernemen wij graag. Alle kritiek kan immers bruikbaar zijn!

Zoekt u naar praktische informatie over abortus of adressen waar men u kan helpen, kijkt u dan onder de knop Klinieken of de knop Links.


Over het Genootschap
Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen is een beroepsvereniging die enerzijds verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening en anderzijds de belangenbehartiging van abortusartsen bewaakt.

Hiervoor zijn de afgelopen jaren protocollen en kwaliteitseisen geformuleerd.
De opleiding van abortusartsen werd gestandaardiseerd en is uitgewerkt in opleidingstrajekten.
Vereisten voor na- en bijscholing zijn gestandaardiseerd. Regelmatig vindt overleg plaats van ons Genootschap met andere medische instellingen (zoals het Ministerie voor Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg) en andere beroepsgroepen (gynaecologen en anesthesisten). Dit alles om de kwaliteit blijvend te bewaken.

Het NGvA heeft zich recentelijk aangesloten bij een initiatief van het LAD (Landelijke Artsen in Dienstverband) om te komen tot een officiële erkenning van bijzondere beroepsgroepen binnen de geneeskunde.
 
Zanzu.nl, de nieuwe website over seksuele gezondheid voor asielzoekers en statushouders vanaf 18 jaar
Klik op aankondingen voor meer informatie
 
Abortuspil door de huisarts?
Klik op aankondigingen
 
Essure van de Europese markt
Medisch Contact 16 oktober 2017

Het sterilisatiemiddel Essure is door de fabrikant van de Europese markt gehaald. De verkoop van het middel zakte steeds meer in sinds steeds meer vrouwen klachten aan het sterilisatiemiddel toewezen. 

Voor meer informatie: klik hier.