Welkom op de site van het 
Nederlands Genootschap van Abortusartsen

 

Onze missie is het garanderen van veilige en professionele abortushulpverlening, voor nu en in de toekomst. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen doet dit door de toegankelijkheid van de abortushulpverlening voor alle vrouwen te realiseren, de deskundigheid en belangen van abortusartsen als beroepsgroep te bewaken en te bevorderen en actief te pleiten voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

Op onze website vindt u actuele informatie over de abortushulpverlening, praktische informatie over de Klinieken en nuttige Links  waar u terecht kunt voor vragen en advies.
Voor specifieke vragen kunt u ons een bericht sturen via de pagina Contact.

Evaluatie Wet Afbreking zwangerschap

De Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) heft onder voorwaarden en beperkingen de strafbaarheid van abortus op. Zij biedt daarmee een zekere ruimte voor hulp aan vrouwen die als gevolg van ongewenste zwangerschap in een noodsituatie verkeren, en wel met inachtneming van de beschermwaardigheid van ongeboren menselijk leven.

Download:

Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap (pdf)

Standpunt Staatssecretaris (pdf)

Het abortusrecht staat recht overeind

In Nederland behoort de abortushulpverlening tot de medisch noodzakelijke zorg, ook in deze corona-crisis. Dit betekent dat de abortushulpverleners aan het werk zijn en de klinieken open zijn. In tijden als deze is het juist van groot belang dat wij garant staan voor veiligheid en zorgvuldigheid van de abortushulpverlening.

In enkele gevallen kunnen ongewenst zwangere vrouwen drempels  ervaren door de landelijke maatregelen als gevolg van de Corona crisis. We raden aan om dan contact op te nemen met één van de abortusklinieken in Nederland zodat de situatie voorgelegd kan worden aan één van de artsen.

Eventueel is het mogelijk om contact op te nemen met het NGvA secretariaat via secretariaat@ngva.net zodat er gekeken kan worden naar een passende en veilige oplossing ‘op maat’.

Over het NGvA

Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen is de beroepsvereniging die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de abortushulpverlening en de belangen van de abortusartsen behartigt.

Hiervoor zijn de afgelopen jaren protocollen en kwaliteitseisen geformuleerd. Het opleidingstraject voor abortusartsen en de vereisten voor na- en bijscholing zijn gestandaardiseerd. Regelmatig vindt overleg plaats met andere instellingen (zoals het Ministerie voor Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg) en andere beroepsgroepen (gynaecologen en anesthesisten).

Het NGvA heeft zich aangesloten bij een initiatief van het LAD (Landelijke Artsen in Dienstverband) om te komen tot een officiële erkenning van bijzondere beroepsgroepen binnen de geneeskunde.

 

Nieuws & aankondigingen:

Actie Abortus Redt Levens van De Ondergrondse

Actiegroep De Bovengrondse lanceert vandaag samen met 150 medestanders de campagne ¬ĎAbortus Redt Levens¬í, waarmee aandacht wordt gevraagd voor een objectiever, positiever en liefdevoller verhaal over abortus.

Lancering website 'Onbedoeld zwanger.info'

Er is een nieuwe website gelanceerd waar informatie is te vinden als je onbedoeld zwanger bent. Dit is de link naar deze website: https://www.onbedoeldzwanger.info.

Maatregelen coronavirus COVID-19

Ondanks de uitbraak van het Coronavirus zijn alle abortusklinieken in Nederland geopend. De Zorgprofessionals laten het werk vooralsnog zoveel mogelijk doorgang vinden maar het is van belang dat ook in de abortusklinieken de richtlijnen en adviezen van…

Abortusbuddy's, ook tijdens de coronacrisis

Ook tijdens de coronacrisis gaan de Abortusbuddy's door. Daarbij houden zij zich aan de richtlijnen van het RIVM en van de abortusklinieken zelf. Vanaf nu wordt ook telefonisch support geboden. Op de website Samennaardekliniek.nl staat informatie voor…