Welkom op de site van het 
Nederlands Genootschap van Abortusartsen

 

Onze missie is het garanderen van veilige en professionele abortushulpverlening, voor nu en in de toekomst. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen doet dit door de toegankelijkheid van de abortushulpverlening voor alle vrouwen te realiseren, de deskundigheid en belangen van abortusartsen als beroepsgroep te bewaken en te bevorderen en actief te pleiten voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

Op onze website vindt u actuele informatie over de abortushulpverlening, praktische informatie over de Klinieken en nuttige Links  waar u terecht kunt voor vragen en advies.
Voor specifieke vragen kunt u ons een bericht sturen via de pagina Contact.

Baas in eigen verhaal

 

In Vlam Magazine is het artikel ‘Baas in eigen verhaal’ geplaatst van Jenneke van Ditzhuijzen. Dit is een genuanceerd en informatief artikel over ongewenste zwangerschap, abortus, taboe en eigen regie. Met toestemming van Vlam Magazine mogen wij het artikel beschikbaar stellen op de website van het NGvA: Link naar artikel

 

Speciale dank gaat uit naar:
- Jenneke van Ditzhuijzen
- Proud2bfem: www.proud2bfem.com
- Vlam Magazine: www.vlammagazine.nl

Tweede evaluatie Wet Afbreking zwangerschap

De Wafz trad op 1 november 1984 in werking en is voor de tweede maal geëvalueerd. Het onderzoek naar de toepassing van deze wet laat zien dat de belangrijkste doelstelling van de wetgever – bescherming van het ongeboren menselijk leven en tegelijkertijd hulp te bieden aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn – wordt gerealiseerd. Klinieken, ziekenhuizen en abortushulpverleners in die instellingen en de verwijzers zijn op de hoogte van de in de Wafz en onderliggende regelgeving neergelegde regels en leven die in het algemeen goed na. Het rapport toont aan dat er sprake is van een stabiele praktijk op het gebied van de abortushulpverlening.

Link naar:

Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Over het NGvA

Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen is de beroepsvereniging die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de abortushulpverlening en de belangen van de abortusartsen behartigt.

Hiervoor zijn de afgelopen jaren protocollen en kwaliteitseisen geformuleerd. Het opleidingstraject voor abortusartsen en de vereisten voor na- en bijscholing zijn gestandaardiseerd. Regelmatig vindt overleg plaats met andere instellingen (zoals het Ministerie voor Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg) en andere beroepsgroepen (gynaecologen en anesthesisten).

Het NGvA heeft zich aangesloten bij een initiatief van het LAD (Landelijke Artsen in Dienstverband) om te komen tot een officiële erkenning van bijzondere beroepsgroepen binnen de geneeskunde.

 

Nieuws & aankondigingen:

Factsheet Wet afbreking Zwangerschap (Wafz) 2020

Ieder jaar brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een rapportage uit over de abortushulpverlening in Nederland. Voor 2020 is jaarrapportage in de vorm aangepast naar een factsheet.

Het abortusrecht staat recht overeind

In Nederland behoort de abortushulpverlening tot de medisch noodzakelijke zorg, ook in deze corona-crisis.

Motie over het afschaffen van de verplichte 5 dagen beraadtermijn bij abortus aangenomen

Op 25 februari jl. is in de Tweede Kamer de motie over het Afschaffen verplichte 5 dagen beraadtermijn bij abortus aangenomen.

Lancering website 'Onbedoeld zwanger.info'

Er is een nieuwe website gelanceerd waar informatie is te vinden als je onbedoeld zwanger bent. Dit is de link naar deze website: https://www.onbedoeldzwanger.info.

Keuzetabellen voor anticonceptie die bij je past

Vraag je je af welke vorm van anticonceptie goed bij je past? En wil je weten wat de anticonceptie met je doet? In de keuzetabellen vind je uitgebreide informatie.

Maatregelen coronavirus COVID-19

Ondanks de uitbraak van het Coronavirus zijn alle abortusklinieken in Nederland geopend. De Zorgprofessionals laten het werk vooralsnog zoveel mogelijk doorgang vinden maar het is van belang dat ook in de abortusklinieken de richtlijnen en adviezen van…