Welkom op de site van het 
Nederlands Genootschap van Abortusartsen

 

Onze missie is het garanderen van veilige en professionele abortushulpverlening, voor nu en in de toekomst. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen doet dit door de toegankelijkheid van de abortushulpverlening voor alle vrouwen te realiseren, de deskundigheid en belangen van abortusartsen als beroepsgroep te bewaken en te bevorderen en actief te pleiten voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

Op onze website vindt u actuele informatie over de abortushulpverlening, praktische informatie over de Klinieken en nuttige Links  waar u terecht kunt voor vragen en advies.
Voor specifieke vragen kunt u ons een bericht sturen via de pagina Contact.

Evaluatie Wet Afbreking zwangerschap

De Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) heft onder voorwaarden en beperkingen de strafbaarheid van abortus op. Zij biedt daarmee een zekere ruimte voor hulp aan vrouwen die als gevolg van ongewenste zwangerschap in een noodsituatie verkeren, en wel met inachtneming van de beschermwaardigheid van ongeboren menselijk leven.

Download:

Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap (pdf)

Standpunt Staatssecretaris (pdf)

Over het NGvA

Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen is de beroepsvereniging die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de abortushulpverlening en de belangen van de abortusartsen behartigt.

Hiervoor zijn de afgelopen jaren protocollen en kwaliteitseisen geformuleerd. Het opleidingstraject voor abortusartsen en de vereisten voor na- en bijscholing zijn gestandaardiseerd. Regelmatig vindt overleg plaats met andere instellingen (zoals het Ministerie voor Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg) en andere beroepsgroepen (gynaecologen en anesthesisten).

Het NGvA heeft zich aangesloten bij een initiatief van het LAD (Landelijke Artsen in Dienstverband) om te komen tot een officiële erkenning van bijzondere beroepsgroepen binnen de geneeskunde.

 

Nieuws & aankondigingen:

Reactie NGvA op uitzending NieuwLicht

Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) heeft met gemengde gevoelens naar de uitzending van NieuwLicht van de EO, van 2 september jl., gekeken. Alle personen en organisaties worden respectvol in beeld gebracht, wat waardering voor de makers…

Internationale dag van de anticonceptie op 26 september 2019

Op 26 september vond de internationale dag van de anticonceptie plaats. De organisatie 'Your Life' wil hiermee haar missie om te informeren over anticonceptie en het bewustzijn van het belang van anticonceptie en veilige sex verhogen.

NGvA mini symposium 'Herhaalde abortus'

Tijdens het NGvA mini symposium is de NGvA studie over 'Herhaalde abortus' van Sandra Kroeze gepresenteerd. Uit deze studie lijkt dat ruim 30% van de bijna 30.000 abortussen die in Nederland worden uitgevoerd, al eerder een abortus hebben ondergaan.